Generelt kan man sige, at en fotograf er en person, der ved brug af et kamera, tager billeder eller videoer. Forskellen mellem en professionel fotograf og en amatørfotograf er, at den professionelle fotograf har gjort fotografiens kunst til sin levevej, mens amatørfotografen blot har fotografi som en hobby. En videograf arbejder med videoer i stedet for fotografier. I dette indlæg vil der først og fremmest sættes fokus på, hvad en amatørvideo er og med hvilket formål den produceres. Dernæst vil der komme en forklaring af, hvordan fotografer og videografer arbejder.

Hvad er en amatørvideo og dens formål?

Amatørvideoer eller film har ofte meget lavere budget end professionelle film, og de laves af amatørvideografer. At der er tale om amatører betyder, at de har fotografi som deres hobby. Produktionerne drives ofte af ildsjæle, der har stor passion for dette håndværk, og som nyder at være en del af et givent projekt. Det er således rendyrket passion og ikke selve forretningen, der driver produktionen. Dette betyder dog ikke, at amatørvideografen ikke kan tjene penge på sit projekt. Det betyder blot, at det ikke er det, der er det primære formål.

Hvad laver en amatørfotograf, og hvordan arbejdes der?

Grundlæggende er der i arbejdsgangen ikke den store forskel på, om der er tale om en amatør eller en professionel videograf. Når der er tale om produktion af videoklip til professionelt brug, vil der dog oftest benyttes dyrere og mere teknisk avanceret udstyr, end det er tilfældet hos amatøren, men arbejdsgangen er dog ligeledes ens.

Fotografen eller videografens arbejde begrænser sig ikke kun til selve optagelsen eller fotograferingen. Der er både elementer, der går forud for fotograferingen, og der er elementer, som kommer efter selve fotograferingen. Af de elementer, der går forud for fotograferingen, kan bland andet nævnes opstilling af udstyr, opsætning af lys, mens der efter fotograferingen har fundet sted, udføres redigering og efterbehandling af optagede videoklip, hvor klippene forskønnes yderligere. Stiller man to billeder op over for hinanden, hvor et af dem er redigeret og et andet er uredigeret, vil der være store forskelle at se. Man kan spørge sig selv, hvilke af de nævnte elementer fylder mest for en fotograf? Ofte er det efterbehandlingen, der tager længst tid. Her skal videoklip redigeres, underlægningsmusik skal tilføjes, overgange mellem klip skal tilføjes og justeres, lyden justeres og gøres mere ren og tydelig og meget mere. Nogle fotografer, amatører såvel som professionelle, vælger at lade specialister om at udføre efterbehandlingen, da de ikke selv besidder samme tekniske evner eller blot ikke har tiden til det.