Amatørvideografen har som hobby at optage videoer og efterfølgende redigere dem ved hjælp af en given software. Der benyttes forskelligt udstyr alt efter sammenhængen, og den efterfølgende redigering afhænger af, hvilke signaler man ønsker at udsende. Selvom amatørvideografer som oftest gør dette alene på baggrund af deres passion, vil man alligevel kunne finde mange amatørvideoer, hvis man bladrer gennem diverse platforme for nyheder, der findes på internettet. I dette indlæg forsøges der at sætte fokus på, hvordan nyhedsmedier gør brug af amatørvideoer i deres artikler, og hvilken effekt det har, når de benyttes.

Hvad er amatørvideoer og hvilken effekt har brugen af dem?

Generelt kan man sige, at amatørvideoer er autentiske i den forstand, at de ofte ikke er planlagte i samme grad, som professionelle produktioner er. Når nyhedsmedier gør brug af dem, viser det derfor autentiske billeder af, hvad der i virkelighede foregik. Ofte giver de et indblik i en hændelse, som man ellers ikke ville have fået. De er ofte essentielle, når det handler om spontane begivenheder. Hvis nyhedsmedierne ikke allerede er på plads, når den spontane begivenhed finder sted, går verden glip af det, hvis det ikke var for amatøroptagelserne.

Amatørvideo spiller en vigtig rolle

Der vil her tages udgangspunkt i en virkelig hændelse, hvor en optagelse foretaget af en amatør spiller en stor rolle.

Artiklen tager sit udgangspunkt i en tragisk begivenhed, hvor en 23-årig belgisk cykelrytter mistede livet efter et styrt. Rytteren blev fundet liggende bevidstløs på ruten, og man vidste ikke, hvordan han var endt der. Havde han fået et hjertestop? Blev han skubbet? Eller var det noget helt andet, der var skyld i styrtet?

Det var ikke muligt at forklare, hvad der var sket, men en amatøroptagelse, der blev uploadet til YouTube, kan nu måske bidrage til efterforskningen. Optagelsen viser nemlig, hvordan den belgiske rytter bevæger sig med højt hastighed på vej ned af en bakke. Her kører han mod en jordvold, men optagelsen viser ikke tegn på, at han forsøger at sænke hastigheden. Dette kan måske tyde på, at han fik et hjertestop og derfor ikke var i stand til at forsøge at redde sig. Uanset årsagen til det tragiske dødsfald, gav amatøroptagelsen politiet mulighed for at se på sagen med nye øjne. Måske viser det sig senere, at denne optagelse var den brik i puslespillet, som efterforskerne manglede for at løse sagen, men denne sag viser, hvilken virkning som amatøroptagelser faktisk kan ende med at have.